o, k, s, i, k, s, i kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

7- sanat kirjaimista  (2)

koskisi (10)oksiksi (10)

6- sanat kirjaimista  (6)

isoksi (8)kioski (9)kiskoi (9)kokisi (9)osiksi (8)soiksi (8)

5- sanat kirjaimista  (4)

koski (8)siksi (6)sisko (7)soisi (6)

4- sanat kirjaimista  (6)

iski (5)koki (7)kosi (6)ossi (5)siis (4)sois (5)

3- sanat kirjaimista  (4)

iso (4)kko (6)koi (5)soi (4)

2- sanat kirjaimista  (5)

ko (4)ks (3)ok (4)os (3)si (2)