a, h, t, a, a, m, a, a, n, n, e, p, a kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

13- sanat kirjaimista  (1)

ahtaamaannepa (21)

12- sanat kirjaimista  (8)

ahtaamannepa (20)ahtaampaanne (20)ahtaampanaan (20)antamaapahan (20)paahtamaanne (20)paahtamanaan (20)tapaamaanhan (20)tapaamanahan (20)

11- sanat kirjaimista  (17)

ahtaamaanne (16)ahtaamaanpa (19)ahtaamanaan (16)ahtaamanapa (19)ahtaampanne (19)ahtaanaanpa (17)antamapahan (19)naamatpahan (19)paahtamanne (19)pahentamaan (19)pahentamana (19)taempaanhan (19)taempanahan (19)tapaamaahan (19)tapaamaanne (16)tapaamanaan (16)tapaamanhan (19)

10- sanat kirjaimista  (26)

ahmaannepa (18)ahmanaanpa (18)ahnaampaan (18)ahnaampana (18)ahtaamaapa (18)ahtaamanne (15)ahtaamanpa (18)ahtaampaan (18)ahtaampana (18)ahtaannepa (16)antamaahan (15)antamaanpa (15)antamanapa (15)maanapahan (18)maatapahan (18)mahaannepa (18)paahtamaan (18)paahtamana (18)pahentamaa (18)pahentaman (18)panemaahan (18)panemathan (18)taempaahan (18)taempanaan (15)tapaamahan (18)tapaamanne (15)

9- sanat kirjaimista  (28)

ahmannepa (17)ahnaampaa (17)ahnaanapa (15)ahtaamaan (14)ahtaamana (14)ahtaamapa (17)ahtaampaa (17)ahtaanaan (12)ahtaanapa (15)antamaapa (14)antamahan (14)antamanpa (14)maanaanpa (14)maanpahan (17)maatpahan (17)naamaanpa (14)naamanapa (14)naamathan (14)paahtamaa (17)paahtaman (17)pahentama (17)panemahan (17)petaamaan (14)tapaamaan (14)tapaamana (14)tapaanhan (15)tapanahan (15)tempaahan (17)

8- sanat kirjaimista  (42)

ahmaanne (13)ahmaanpa (16)ahmanaan (13)ahmanapa (16)ahnaanpa (14)ahnaatpa (14)ahtaamaa (13)ahtaaman (13)ahtaanne (11)ahtaanpa (14)antaahan (11)antaenpa (11)antamaan (10)antamana (10)antamapa (13)haapamaa (16)haapanen (14)maahanne (13)maahanpa (16)maanahan (13)maannepa (13)maapahan (16)maatahan (13)maatanne (10)mahaanne (13)mahtaapa (16)manataan (10)naamanpa (13)naamatpa (13)napataan (11)paahtama (16)pahentaa (14)pamahtaa (16)panemaan (13)panemana (13)taempaan (13)taempana (13)tapaahan (14)tapaamaa (13)tapaaman (13)tapaanne (11)tapanaan (11)

7- sanat kirjaimista  (37)

ahmanne (12)ahmanpa (15)ahmatpa (15)ahnaana (10)ahtaama (12)ahtaana (10)ahtaapa (13)ahtanen (10)annatpa (10)annetpa (10)antaapa (10)antamaa (9)antaman (9)haapana (13)haetaan (10)hampaat (15)maanaan (9)maanapa (12)maanhan (12)maataan (9)maatapa (12)maathan (12)mahanpa (15)mahatpa (15)naamaan (9)naamana (9)paahtaa (13)pahenna (13)panehan (13)panemaa (12)paneman (12)panemat (12)taempaa (12)tahmean (12)tapaama (12)tapahan (13)tapanne (10)

6- sanat kirjaimista  (35)

ahmaan (11)ahmana (11)ahnaan (9)ahnaat (9)ahtaan (9)ahtaen (9)annapa (9)anneta (6)antaen (6)antama (8)antane (6)etanan (6)hamaan (11)maahan (11)maanne (8)maanpa (11)maatpa (11)mahaan (11)mahtaa (11)manata (8)mannaa (8)naamaa (8)naaman (8)naamat (8)napaan (9)napata (9)pahaan (12)pahana (12)panema (11)pannaa (9)pannat (9)pataan (9)tahnan (9)tapaan (9)tapana (9)

5- sanat kirjaimista  (39)

aamen (7)ahmaa (10)ahman (10)ahmat (10)annat (5)annet (5)antaa (5)etana (5)haapa (11)haeta (8)hanat (8)hanna (8)hapan (11)hapen (11)henna (8)maana (7)maapa (10)maata (7)mahaa (10)mahan (10)mahat (10)manaa (7)manan (7)manna (7)manta (7)mataa (7)naama (7)nahan (8)nahat (8)napaa (8)paeta (8)pahaa (11)pahan (11)pahat (11)panen (8)panet (8)panna (8)petaa (8)tapan (8)

4- sanat kirjaimista  (27)

aapa (7)aate (4)ahaa (7)ahma (9)ahne (7)anne (4)apen (7)apet (7)ehta (7)haan (7)haat (7)haen (7)hame (9)hana (7)heta (7)maan (6)maat (6)maha (9)mana (6)napa (7)nata (4)nntp (7)paha (10)pahe (10)pane (7)pata (7)tapa (7)

3- sanat kirjaimista  (7)

ane (3)hae (6)maa (5)ntp (6)taa (3)tae (3)tea (3)

2- sanat kirjaimista  (11)

ah (5)em (4)en (2)et (2)he (5)ma (4)me (4)ne (2)nm (4)pm (7)te (2)