a, h, n, e, e, m, p, i, a, n, i, k, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

13- sanat kirjaimista  (6)

ahneempianiko (23)aiempienkohan (23)ehompienikaan (23)heikoimpaanne (23)oikeampienhan (23)pahenemianiko (23)

12- sanat kirjaimista  (31)

ahnaimpienko (22)ahneempaniko (22)ahneempiakin (21)ahneempiinko (22)ahneempinako (22)ahneimpaniko (22)ahneimpienko (22)ahneimpinako (22)aiempianneko (19)aikomiennepa (19)ehompaanikin (22)ehompienkaan (22)ehompiinkaan (22)hakemiinnepa (21)heikoimpanne (22)heikompaanne (22)heikompanani (22)heikompianne (22)heikompinaan (22)hienompaakin (22)hienompikaan (22)hipomienkaan (22)ihanampienko (22)kehnoimpaani (22)nahkeampieni (21)oikeampianne (19)oikeimpaanne (19)pahenemaniko (22)pahenemiakin (21)pahenemiinko (22)paheneminako (22)

11- sanat kirjaimista  (60)

ahneempiako (21)ahneempiani (19)ahneempikin (20)ahneimpiako (21)aiempanneko (18)aiempienhan (19)aiempikohan (21)aiheenaniko (16)aikomienhan (18)ankeampieni (17)ehompaankin (21)ehompanakin (21)ehompanikin (21)ehompienkin (21)ehompinakin (21)haikeampien (20)hakemienipa (20)heikoimpaan (21)heikoimpana (21)heikompaani (21)heikompanne (21)heimonanipa (20)heimonikaan (18)hienoimpaan (20)hienoimpana (20)hienompaani (20)himoinneepa (20)hipomaankin (21)hipomanakin (21)hipominkaan (21)hiponeekaan (19)kapenemiani (17)kehnoimpaan (21)kehnoimpana (21)kehnoimpani (21)kehnoimpien (21)kehnoimpina (21)kehnompaani (21)kehnompiani (21)kehnompieni (21)komeinpahan (21)nahkeampien (20)nahkeampiin (20)nahkeimpani (20)nahkeimpien (20)nahkeimpina (20)oikeampanne (18)oikeampihan (21)oikeimpanne (18)oikeinpahan (19)omienipahan (20)pahenemakin (20)pahenemanko (21)pahenemiako (21)pahenemiani (19)paheneminko (21)painamienko (18)pakenemiani (17)panemianiko (18)panemieniko (18)

10- sanat kirjaimista  (130)

aameneniko (14)ahkionnepa (18)ahmineekin (16)ahnaimpien (18)ahneempani (18)ahneempiin (18)ahneempiko (20)ahneempina (18)ahneimpani (18)ahneimpien (18)ahneimpina (18)aiempaniko (17)aiempianne (15)aiempienko (17)aiempinako (17)aiheenakin (14)aikamoinen (14)aikeenihan (14)aikomianne (14)aikomienne (14)aikomienpa (17)aikominhan (17)aikoneehan (15)ankeampien (16)ankeampiin (16)ehompaakin (20)ehompaanne (19)ehompanani (19)ehompiakin (20)ehompianne (19)ehompiinne (19)ehompikaan (20)ehompinaan (19)ehompinani (19)ehompineni (19)emonipahan (19)hakaniemen (16)hakemianne (16)hakemienpa (19)hakemiinne (16)hakemiinpa (19)hakeminani (16)hampainkin (19)hankoniemi (17)heikoimpaa (20)heikompaan (20)heikompana (20)heikompani (20)heikompien (20)heikompina (20)heimonakin (17)heimonkaan (17)heimonnepa (19)heinikonpa (18)hienoimpaa (19)hienompaan (19)hienompana (19)hienompani (19)hienompien (19)hienompina (19)himonanipa (19)himonikaan (17)hioneekaan (15)hipoenkaan (18)hipomaakin (20)hipomaanne (19)hipomanani (19)hipomankin (20)hipomianne (19)hipomienne (19)hipominaan (19)hiponeekin (18)ihanampien (18)ihanampiko (20)ikiomanhan (17)kahinoinpa (18)kapenemani (16)kapenemiin (16)kapenemina (16)kehnoimpaa (20)kehnoimpia (20)kehnompaan (20)kehnompana (20)kehnompani (20)kehnompien (20)kehnompiin (20)kehnompina (20)kehonanipa (18)maineeniko (14)maineenipa (15)nahkeimpia (19)ohenemanpa (19)oikeampani (17)oikeampien (17)oikeampina (17)oikeanihan (15)oikeannepa (15)oikeimpaan (17)oikeimpana (17)omienikaan (14)omienpahan (19)omiinpahan (19)onkimanipa (17)onkimiahan (17)onkimienpa (17)onkiminapa (17)pahenemako (20)pahenemani (18)pahenemiin (18)pahenemina (18)paikoinhan (18)paimenenko (17)painaminko (17)painikohan (18)painimanko (17)pakenemani (16)pakenemiin (16)pakenemina (16)paneekohan (18)panemaniko (17)panemiakin (16)panemienko (17)panemiinko (17)paneminako (17)pehmeinkin (19)pihaanneko (18)pihananiko (18)pihoinkaan (18)poikanihan (18)poikienhan (18)

9- sanat kirjaimista  (167)

aamenenko (13)aameninko (13)ahkioinpa (17)ahkionani (14)ahkionipa (17)ahmanikin (15)ahmanneko (16)ahmienkin (15)ahmineeko (16)ahmineepa (17)ahminenko (16)ahminenpa (17)ahmoinkin (16)ahneempia (17)ahneenako (14)ahneeniko (14)ahneenipa (15)ahneimpia (17)aiempanne (14)aiempiako (16)aiempihan (17)aiheenako (14)aiheenani (12)aiheeniko (14)aiheenipa (15)aiheenkin (13)aikeenani (10)aikeenhan (13)aikeenipa (13)aikeinhan (13)aikoenhan (14)aikomanne (13)aikominen (13)aikominpa (16)aikoneepa (14)aikonenpa (14)aineenako (11)aineeniko (11)aineenipa (12)akanoihin (14)ampiainen (14)ehompaani (18)ehompanne (18)ehompiani (18)ehompieni (18)ehompikin (19)emonanipa (15)emonikaan (13)ennakoima (13)haikeampi (18)haimankin (15)hakemanne (15)hakemiani (15)hakemieni (15)hakeminen (15)hakeminpa (18)hakenenpa (16)hameenkin (15)hampainko (19)heikoinpa (17)heikompaa (19)heikompia (19)heimonaan (15)heimonani (15)heimonapa (18)heimonipa (18)heimonkin (16)hienoinpa (16)hienompaa (18)hienompia (18)himoinnee (15)himonakin (16)himonnepa (18)hioenkaan (14)hioneekin (14)hipoenkin (17)hipoikaan (17)hipomaani (18)hipomakin (19)hipomanne (18)hipominen (18)hokemanpa (19)hokenenpa (17)hopeankin (17)ihmeenkin (15)ikiomanpa (16)ikoneinpa (14)kampoihin (19)kapeinhan (16)kapeneman (15)kapenemia (15)kapenemin (15)kapenihan (16)kapinoima (16)kehnoinpa (17)kehnompaa (19)kehnompia (19)kehonnepa (17)keinonapa (14)keinonipa (14)kemianhan (15)komeanhan (16)komeinhan (16)kopeinhan (17)maineenko (13)maineenpa (14)mainkohan (16)makeinhan (15)miehenkin (15)monipahan (18)nahkeampi (18)nahkeinpa (16)oikeaanne (11)oikeampia (16)oikeanani (11)oikeanhan (14)oikeanipa (14)oikeimpaa (16)oikeinhan (14)omaanikin (13)omiaankin (13)omianihan (15)omiannepa (15)omienihan (15)omienkaan (13)omiennepa (15)omiinkaan (13)ominpahan (18)onkimaani (13)onkimahan (16)onkimanpa (16)onkimiapa (16)onkiminpa (16)opeinkaan (14)paheneman (17)pahenemia (17)pahenemin (17)pahenikin (16)pahoinkin (17)paimeneni (14)painamien (14)paineenko (14)paineinko (14)painimako (16)pakeneman (15)pakenemia (15)pakenemin (15)pakenihan (16)pakonihan (17)panemakin (15)panemanko (16)panemiako (16)panemiani (14)panemieni (14)paneminko (16)panikohan (17)penkomaan (16)pihaaniko (17)pihaankin (16)pihanakin (16)pihanneko (17)pihoineen (16)poikaanne (14)poikanani (14)poikiahan (17)poikinaan (14)poikineen (14)

8- sanat kirjaimista  (217)

aameneni (10)aamenien (10)aameniin (10)ahkionne (13)ahkionpa (16)ahmaniko (15)ahmankin (14)ahmienko (15)ahmienpa (16)ahminkin (14)ahmoinpa (17)ahnainko (13)ahneempi (16)ahneenko (13)ahneenpa (14)ahneinko (13)ahneinpa (14)aiempani (13)aiempien (13)aiempiko (15)aiempina (13)aiheenko (13)aiheenpa (14)aiheinen (11)aiheinko (13)aiheinpa (14)aikainen (9)aikeenpa (12)aikeinpa (12)aikoenpa (13)aikoihan (13)aikomani (12)aikomien (12)aikomina (12)aineenko (10)aineenpa (11)aineinko (10)aineinpa (11)ainoinpa (12)akoinhan (13)ankeampi (14)ankeinpa (12)ankoinpa (13)anoneepa (12)ehompaan (17)ehompana (17)ehompani (17)ehompien (17)ehompiin (17)ehompina (17)emonahan (14)emonakin (12)emonihan (14)emonikin (12)emonnepa (14)enimpien (13)haimanko (15)hakannee (12)hakemani (14)hakemien (14)hakemiin (14)hakemina (14)hakienpa (15)hameenko (15)hameenpa (16)hanoinpa (15)haponkin (16)heikompi (18)heikonpa (16)heimonne (14)heimonpa (17)heinikon (13)hiekanpa (15)hienoine (12)hienompi (17)hienonpa (15)himoinne (14)himonaan (14)himonani (14)himonapa (17)himonipa (17)hioenkin (13)hiominen (14)hioneepa (15)hionenpa (15)hipomaan (17)hipomana (17)hipomani (17)hipomien (17)hipomina (17)hokemana (15)hokienpa (16)hopeinen (15)ihanampi (16)ihananko (13)ihonkaan (13)ikiomaan (12)ikoninpa (13)inhoaman (14)kahinoin (13)kaimanne (11)kaininpa (12)kanaemon (12)kapenema (14)kapinani (12)kehnompi (18)kehnonpa (16)kehoanne (13)kehonaan (13)kehonani (13)kehonapa (16)kehonipa (16)keinonpa (13)kemianpa (14)kiinanpa (12)kohinaan (13)koipeaan (13)koipiaan (13)komeanpa (15)komeinpa (15)koneenpa (13)koneinpa (13)koniinpa (13)koninapa (13)koninipa (13)kopanhan (16)maahinen (13)maanikin (11)maanneko (12)mahankin (14)maihinko (15)maihinpa (16)maineeni (10)makeinen (11)makeinpa (14)menoihin (14)menoinpa (14)miehinen (13)moniakin (12)moniinpa (14)monikaan (12)nahkoina (13)naiminko (12)naiminpa (13)nikamien (11)nokianpa (13)oheneman (14)oikeaani (10)oikeahan (13)oikeampi (15)oikeanne (10)oikeanpa (13)oikeinpa (13)omaankin (12)omanakin (12)omanihan (14)omanikin (12)omannepa (14)omenanpa (14)omianipa (14)omienhan (14)omienipa (14)omienkin (12)omiinhan (14)ominkaan (12)onkiihan (13)onkimaan (12)onkimana (12)onkimani (12)onkimapa (15)onkimien (12)onkimina (12)opeinhan (15)opeinkin (13)opinkaan (13)pahankin (15)pahenema (16)paheniko (16)pahinkin (15)paimenen (13)paimenia (13)painamin (13)paineena (11)painihan (14)painiman (13)paininee (11)paininko (13)painokin (13)pakenema (14)pakinoin (13)pakonani (13)paneehan (14)paneekin (12)panemako (15)panemani (13)panemien (13)panemiin (13)panemina (13)penkoman (15)piekanan (12)pienkone (13)pihaanko (16)pihaanne (14)pihanako (16)pihanani (14)pihaniko (16)pihankin (15)piikanen (12)piinaako (13)piinanko (13)pikainen (12)pinoaman (14)poikaani (13)poikahan (16)poikanen (13)poikanne (13)poikiaan (13)

7- sanat kirjaimista  (244)

aamenen (9)aamenin (9)aapinen (10)ahkioin (12)ahkiona (12)ahkioni (12)ahmanko (14)ahmanne (12)ahmiiko (14)ahmiipa (15)ahmikin (13)ahminee (12)ahminen (12)ahminko (14)ahminpa (15)ahneena (10)ahneeni (10)ahneina (10)ahonkin (12)aiempia (12)aiheena (10)aiheeni (10)aiheina (10)aikanne (8)aikeena (8)aikeeni (8)aikoina (9)aikoipa (12)aikoman (11)aikomia (11)aikomin (11)aikonee (9)aikonen (9)ainakin (8)aineena (7)aineeni (7)aineina (7)ainoani (8)ainoina (8)akanoin (9)akoinpa (12)aneinko (9)aneinpa (10)anemian (9)ankeina (8)anoenpa (11)ehompaa (16)ehompia (16)emonaan (10)emonani (10)emonapa (13)emonipa (13)empikin (13)ennakoi (9)enonapa (11)enonipa (11)haikean (11)haikein (11)hakanen (11)hakanne (11)hakeepa (14)hakeman (13)hakemia (13)hakemin (13)hakenen (11)hampain (15)hankeen (11)hankien (11)heikoin (12)heimona (13)heimoni (13)henkeni (11)henkien (11)henkiin (11)hienoin (11)hienona (11)hikinen (11)himonne (13)hioenpa (14)hiomaan (13)hipokaa (15)hipomaa (16)hipoman (16)hipomia (16)hipomin (16)hiponee (14)hiponen (14)hokemaa (14)hokeman (14)hokenen (12)honkain (12)honkien (12)hopeaan (14)ihanien (10)ihannoi (11)ihminen (12)ihonkin (12)ikiomaa (11)ikioman (11)ikonein (9)ikonien (9)kaapien (11)kahinan (11)kaihoni (12)kaimani (10)kainona (9)kamanne (10)kapinan (11)kapinoi (12)kehnoin (12)kehnona (12)kehoani (12)kehonne (12)kehonpa (15)keinoin (9)keinona (9)keinoni (9)kemiaan (10)kiinaan (8)kimpoaa (14)kohinaa (12)kohinan (12)koipien (12)komeaan (11)komenna (11)kompien (14)maaniko (11)maankin (10)mahanko (14)maineen (9)mainhan (12)mainion (10)mainkin (10)meinaan (9)menekin (10)menikin (10)menoaan (10)menonpa (13)mieheni (12)miinaan (9)monenpa (13)monihan (13)monikin (11)naamion (10)naamoin (10)nahkani (11)nahkean (11)nahkein (11)niemien (9)nihkein (11)nokanpa (12)nokiaan (9)nopeaan (11)nopeana (11)nopeina (11)oheinen (11)oikeaan (9)oikeana (9)oikeani (9)oikeapa (12)oikeina (9)omaakin (11)omaanne (10)omainen (10)omanani (10)omanhan (13)omanipa (13)omankin (11)omenaan (10)omenain (10)omenien (10)omiahan (13)omiakin (11)omianne (10)omienne (10)omienpa (13)omiinpa (13)ominaan (10)ominhan (13)ominkin (11)onkiaan (9)onkihan (12)onkiipa (12)onkimaa (11)onkiman (11)onkimia (11)onkimin (11)onpahan (14)opinhan (14)opinkin (12)pahakin (14)pahanko (15)pahenna (13)pahinko (15)pahoina (14)pahoine (14)paikoin (12)paineen (10)painein (10)painien (10)painike (11)painiko (12)painima (12)painoin (11)painona (11)painoni (11)pakenin (11)pakinan (11)pakinoi (12)pakonne (12)paneeko (12)panehan (13)paneman (12)panemia (12)panemin (12)panenko (12)panihan (13)panikin (11)panimon (13)pankein (11)paonhan (14)paonkin (12)pehmein (15)pekonia (12)pianhan (13)piankin (11)pianoin (11)piekana (11)pieneni (10)pienien (10)pienine (10)pihaani (13)pihanko (15)pihanne (13)piikana (11)pimenin (12)pinoina (11)poikaan (12)poikain (12)poikana (12)poikani (12)poikien (12)poikina (12)poimien (13)

6- sanat kirjaimista  (259)

ahkion (11)ahmani (11)ahmien (11)ahmiko (13)ahmine (11)ahmipa (14)ahmoin (12)ahnain (9)ahneen (9)ahnein (9)ahonpa (13)aiempi (11)aiheen (9)aihein (9)aikain (7)aikani (7)aikeen (7)aikein (7)aikoen (8)aikoma (10)aikone (8)aineen (6)ainein (6)ainoan (7)ainoin (7)anemia (8)ankean (7)ankein (7)ankoin (8)anonee (7)anopin (10)apinan (9)ehompi (15)emonne (9)empien (11)enempi (11)enonpa (10)haikea (10)haikin (10)haiman (11)hakema (12)hakene (10)hakien (10)hakipa (13)hameen (11)hankea (10)hankia (10)hankin (10)hankoa (11)hanoin (10)heikon (11)heimoa (12)heimon (12)heinin (9)henkii (10)hiekan (10)hieman (11)hienoa (10)hienon (10)hikeen (10)himoaa (12)himona (12)himoni (12)hiokaa (11)hionee (10)hionen (10)hipoen (13)hipoma (15)hipone (13)hoikan (11)hokema (13)hokene (11)hokien (11)homeen (12)hopeaa (13)hopean (13)ihanan (9)ihania (9)ihanin (9)ihanne (9)ihmeen (11)ihoaan (10)ihonpa (13)ikeeni (7)ikinen (7)ikioma (10)ikonia (8)ikonin (8)impien (11)inhoaa (10)inhoan (10)ionien (7)kaanin (7)kaanon (8)kaapin (10)kahina (10)kahmii (12)kahmin (12)kaihen (10)kaihin (10)kaihoa (11)kaihon (11)kainin (7)kamani (9)kampea (12)kanain (7)kanani (7)kaniin (7)kapean (10)kapein (10)kapeni (10)kapina (10)kapine (10)kehien (10)kehiin (10)kehnoa (11)kehnon (11)kehona (11)kehoni (11)keihin (10)keinoa (8)keinon (8)kemiaa (9)kemian (9)kempin (12)kepein (10)kihoaa (11)kiinaa (7)kiinan (7)kimein (9)kipein (10)kohina (11)koipia (11)komeaa (10)komean (10)komein (10)koneen (8)konein (8)koniin (8)konina (8)konini (8)konnia (8)kopein (11)kopina (11)maakin (9)maanko (10)maanne (8)maihin (11)mainen (8)mainio (9)mainko (10)mainpa (11)makean (9)makein (9)manina (8)meihin (11)meikin (9)meinaa (8)menoin (9)miehen (11)miehin (11)miekan (9)miinan (8)minkin (9)moinen (9)moneen (9)monena (9)monien (9)moniin (9)monina (9)monine (9)monipa (12)naamio (9)nahkan (10)naimin (8)neonia (7)niemen (8)nimeen (8)nimeke (9)nimeni (8)nimien (8)nimike (9)noenpa (10)noihin (10)noinpa (10)nokeen (8)nokiaa (8)nokian (8)nomini (9)nopeaa (10)nopean (10)nopein (10)ohikin (11)oikeaa (8)oikean (8)oikein (8)oinaan (7)omaani (9)omahan (12)omakin (10)omanne (9)omanpa (12)omenaa (9)omenan (9)omenia (9)omiaan (9)omiani (9)omiapa (12)omieni (9)ominpa (12)onkaan (8)onkiin (8)onkima (10)onkipa (11)paheni (12)pahoin (13)paikan (10)paimen (11)painan (9)painia (9)painin (9)painoa (10)painoi (10)painon (10)pakene (10)pakeni (10)pakina (10)pakona (11)pakoni (11)panema (11)paniko (11)panimo (12)pankin (10)pankon (11)peikon (11)peniin (9)penkin (10)penkoa (11)pianoa (10)pianon (10)pienen (9)pienin (9)pihaan (12)pihana (12)pihani (12)pihkan (13)pihoin (13)piikaa (10)piinan (9)pimein (11)pimeni (11)pinkin (10)pinkoi (11)poikaa (11)poikia (11)poikin (11)poimia (12)poimin (12)ponien (10)

5- sanat kirjaimista  (203)

aamen (7)ahkio (10)ahman (10)ahmia (10)ahmii (10)ahmin (10)aikio (7)aikoa (7)aikoi (7)ainoa (6)aknea (6)akoin (7)anein (5)ankan (6)ankea (6)annia (5)anoen (6)anoin (6)anone (6)apina (8)ehkei (9)ehken (9)emona (8)emoni (8)empii (10)enona (6)enoni (6)haima (10)hakea (9)hakee (9)hanke (9)hanki (9)hanko (10)hanna (8)hapan (11)hapen (11)hapon (12)heimo (11)heini (8)heino (9)hekin (9)henki (9)henna (8)henni (8)hieno (9)himoa (11)himon (11)hinaa (8)hioen (9)hione (9)hipoa (12)hipoi (12)hkiin (9)hokea (10)hokee (10)honka (10)hopea (12)ihana (8)ihoni (9)ikeen (6)ikoni (7)inhoa (9)inhon (9)inkan (6)ipana (8)kaani (6)kaapo (10)kahmi (11)kaihi (9)kaiho (10)kaino (7)kaipa (9)kanan (6)kania (6)kanna (6)kanne (6)kapea (9)kapin (9)kehen (9)kehno (10)kehoa (10)kehon (10)keimo (9)keino (7)kemia (8)kemin (8)kenen (6)kepin (9)kiima (8)kiina (6)kinaa (6)kinan (6)kipon (10)kohme (12)koina (7)koipi (10)komea (9)komia (9)komin (9)konna (7)kopan (10)kopea (10)kopin (10)maako (9)maani (7)mahan (10)mahoa (11)mahon (11)maine (7)maini (7)makea (8)manan (7)mania (7)manin (7)manna (7)mekin (8)mekon (9)menen (7)menin (7)menne (7)menoa (8)menon (8)mihin (10)miika (8)miina (7)mikin (8)minna (7)minne (7)monen (8)monia (8)monin (8)monni (8)nahan (8)nahka (9)namia (7)napin (8)nekin (6)niemi (7)niina (5)nimen (7)nimin (7)nipin (8)noina (6)noine (6)nokan (7)nokea (7)nokia (7)nopan (9)nopea (9)oheen (9)oikea (7)okapi (10)omaan (8)omana (8)omani (8)omapa (11)omena (8)omien (8)omiin (8)omina (8)omine (8)onhan (9)onkia (7)onkii (7)onkin (7)onnea (6)onnia (6)opein (9)pahan (11)pahin (11)paina (8)paine (8)paino (9)pakan (9)pakin (9)pakoa (10)pakon (10)panee (8)panen (8)panin (8)panna (8)panon (9)pehmo (14)pekan (9)penin (8)penni (8)piano (9)pieni (8)pihaa (11)pihan (11)pihka (12)piian (8)piika (9)piina (8)pikaa (9)pinna (8)pinon (9)pioni (9)poika (10)poiki (10)poimi (11)pokan (10)ponin (9)

4- sanat kirjaimista  (122)

aapo (8)ahma (9)ahne (7)ahoa (8)ahon (8)aihe (7)aika (5)aimo (7)aina (4)aine (4)aini (4)aino (5)aion (5)akan (5)akne (5)anne (4)anni (4)anoa (5)anoi (5)anon (5)apen (7)ehei (7)eine (4)eini (4)eino (5)emin (6)emoa (7)emon (7)empi (9)enin (4)enne (4)enni (4)enon (5)haan (7)haen (7)hain (7)haka (8)hake (8)haki (8)hako (9)hame (9)hana (7)hepo (11)hien (7)hiki (8)himo (10)hioa (8)hioi (8)hoin (8)hoki (9)home (10)ihan (7)ihka (8)ihme (9)ihoa (8)ihon (8)iina (4)imap (9)imee (6)imin (6)impi (9)inho (8)inka (5)kain (5)kama (7)kana (5)kani (5)kapi (8)keho (9)kiho (9)kina (5)kino (6)koen (6)koin (6)kone (6)koni (6)maan (6)maha (9)maho (10)main (6)mana (6)meni (6)meno (7)miia (6)mika (7)mini (6)moka (8)moni (7)napa (7)neon (5)niin (4)niko (6)nimi (6)nina (4)noen (5)noin (5)noki (6)okei (6)oman (7)omia (7)omin (7)ompi (10)onni (5)onpa (8)opin (8)paha (10)pahe (10)pako (9)pane (7)pani (7)pano (8)paon (8)pian (7)pien (7)piha (10)pihi (10)piia (7)piin (7)pika (8)pino (8)poen (8)poni (8)

3- sanat kirjaimista  (38)

aho (7)aie (3)aio (4)aki (4)ane (3)ani (3)ano (4)eka (4)emi (5)emo (6)eno (4)hae (6)hai (6)hei (6)hki (7)hoe (7)hoi (7)ien (3)iho (7)iin (3)ime (5)imi (5)kai (4)ken (4)kip (7)koe (5)koi (5)maa (5)mia (5)mii (5)moi (6)nai (3)ohi (7)oka (5)oma (6)opi (7)pii (6)poe (7)

2- sanat kirjaimista  (19)

ah (5)ao (3)ei (2)em (4)en (2)he (5)ip (5)km (5)kn (3)ko (4)ma (4)me (4)mk (5)ne (2)nm (4)no (3)ok (4)on (3)pm (7)