a, h, e, r, t, a, v, a, l, t, a, n, i kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

13- sanat kirjaimista  (2)

ahertavaltani (23)ahertaviltaan (23)

12- sanat kirjaimista  (5)

aarteiltahan (19)alettaviahan (19)aterialtahan (19)raahattavien (21)vieraaltahan (22)

11- sanat kirjaimista  (25)

aarteiltaan (15)ahertavaani (20)ahertavalta (21)ahertavilta (21)alettavahan (18)aterialtaan (15)avariltahan (21)haaveiltaan (18)haettavaani (17)halattavien (18)halattavina (18)halattavine (18)harattavien (20)harattavina (20)harattavine (20)haravaltani (21)hartaaltani (18)harteiltaan (18)hataraltani (18)hatariltaan (18)laativathan (18)rahtaavilta (21)rahvaaltani (21)tienaavalta (15)vieraaltaan (18)

10- sanat kirjaimista  (57)

aarteitaan (13)ahavaltani (17)ahaviltaan (17)ahertavaan (19)ahertavana (19)ahertavani (19)ahertavina (19)ahtaaltani (14)ahtaavilta (17)ahtailtaan (14)aitaltahan (14)alettavaan (14)alettavana (14)alettavina (14)arvailtane (17)arvaltahan (20)ateriathan (16)avaraltani (17)avariltaan (17)haalareita (17)haaveitaan (16)haavettaan (16)haettavaan (16)haettavana (16)haettavani (16)haettavina (16)haittaavan (16)halattavan (17)halattavia (17)halattavin (17)harattavan (19)harattavia (19)harattavin (19)harvaltaan (20)harvaltani (20)havaittane (16)hitaaltaan (14)lahtiranta (17)lainarahat (17)latviathan (17)rahtaavani (19)rahtaavien (19)rahtaavina (19)ratiltahan (17)ravaltahan (20)taivaathan (16)taivaltaan (14)tavaltahan (17)tavarathan (19)tilavathan (17)vaaleathan (17)vaateliaan (14)vaeltaahan (17)valitetaan (14)varaltahan (20)vieraathan (19)viraltahan (20)

9- sanat kirjaimista  (117)

aariathan (15)aarteilta (13)aavaltani (13)ahertavaa (18)ahertavan (18)ahertavat (18)ahertavia (18)ahertavin (18)ahtaavani (15)ahtaavien (15)ahtaavina (15)ahtanevat (15)ahvenilta (16)aihettaan (12)aitaltaan (10)alattehan (13)alentavaa (13)alentavat (13)alentavia (13)alettavaa (13)alettavan (13)alettavia (13)alettavin (13)alittavan (13)altaathan (13)alttarien (13)antavalta (13)antavilta (13)araltahan (16)arvaltaan (16)arvaltani (16)arvattane (15)ateriahan (15)aterialta (13)availtane (13)avarathan (18)avartanet (15)haalitaan (13)haaveilta (16)haaverina (18)haettavaa (15)haettavan (15)haettavia (15)haettavin (15)haitataan (12)haittaava (15)halattane (13)halattava (16)haltiatar (16)halventaa (16)harattane (15)harattava (18)haravalta (19)hartaalta (16)hartainta (15)harteilta (16)hataralta (16)hatarilta (16)hattaraan (15)havaitaan (15)ivaltahan (16)laatathan (13)lainaavat (13)lainaraha (16)laitetaan (10)laivataan (13)laivathan (16)lataavani (13)lataavien (13)lataavina (13)latvathan (16)litrathan (16)navetalta (13)rahaltaan (16)rahaltani (16)rahavalta (19)rahtaavan (18)rahtaavat (18)rahtaavia (18)rahtaavin (18)rahvaalta (19)raivataan (15)ratiltaan (13)ravaltaan (16)ravaltani (16)tahraavat (18)taitaahan (12)taitavaan (12)taitavana (12)taivaalta (13)talvethan (16)tarinalta (13)tarvitaan (15)tataarien (12)tavaltaan (13)tavaltani (13)tavaraani (15)tienaavaa (12)tienaavat (12)vaahteran (18)vaahterat (18)vaalitaan (13)vaalithan (16)vaatealan (13)valittaen (13)valittane (13)valtaahan (16)valtatien (13)valtiatar (16)valtteina (13)varaltaan (16)varaltani (16)vialtahan (16)vieraalta (16)vihaltaan (16)viraltaan (16)virtaahan (18)

8- sanat kirjaimista  (148)

aarialta (12)aarinala (12)aarteita (11)aavathan (14)ahavaani (14)ahavalta (15)ahavilta (15)ahertava (17)ahnaalta (12)ahnailta (12)ahneilta (12)ahtaalta (12)ahtaavan (14)ahtaavat (14)ahtaavia (14)ahtaavin (14)ahtailta (12)ahtainta (11)aitathan (11)alenivat (12)alentava (12)alettava (12)alittaen (9)alittane (9)alivaara (15)alttaria (12)alttarin (12)araltaan (12)araltani (12)arinalta (12)arvailen (15)arvataan (14)arvathan (17)ateriaan (11)ateriana (11)avaralta (15)avarilta (15)avartaen (14)avartane (14)avattane (11)avittaen (11)avittane (11)haalarit (15)haalivat (15)haaraani (14)haaveita (14)haaverin (17)haavetta (14)haettava (14)haitaten (11)haittaan (11)haittana (11)halataan (12)halitaan (12)harataan (14)hartaana (14)hartaina (14)hartaita (14)harteita (14)harvalta (18)hatarina (14)havaiten (14)hilaavan (15)hitaalta (12)ihanalta (12)ivaltaan (12)laahaten (12)laativan (12)laativat (12)lataahan (12)lataavan (12)lataavat (12)lataavia (12)lataavin (12)lattiaan (9)lattiana (9)latviaan (12)lavathan (15)laveinta (12)laventaa (12)lihavana (15)livahtaa (15)naaraita (11)raatavat (14)raavinta (14)rahtaava (17)rantatie (11)ranteita (11)ravathan (17)ravitaan (14)riettaan (11)taatelia (9)taitavaa (11)taitavan (11)taivalta (12)tarvehan (17)tarviten (14)tavaraan (14)tavarain (14)tavarana (14)tavarani (14)tavataan (11)tavathan (14)tehtaana (11)tienaava (11)tilaavat (12)tilataan (9)tilathan (12)vaahtera (17)vaaleita (12)vaalihan (15)vaalinta (12)vaaraani (14)vaarahan (17)vaaratta (14)vaateita (11)vaatihan (14)vaatinet (11)vaattein (11)vahataan (14)vaientaa (11)vaietaan (11)vaihetta (14)vaihtaen (14)valahtaa (15)valetaan (12)valheita (15)valhetta (15)valintaa (12)valitaan (12)valittaa (12)valtaani (12)valtatie (12)valtiaat (12)valtteri (15)vanhalta (15)vanttera (14)varaahan (17)varataan (14)varathan (17)vatialan (12)velathan (15)vertaani (14)vialtaan (12)vieraana (14)vihataan (14)vilahtaa (15)virathan (17)

7- sanat kirjaimista  (210)

aariaan (10)aariana (10)aartein (10)aatelia (8)aatelin (8)aattein (7)aavalta (11)aavetta (10)ahavaan (13)ahavana (13)ahavani (13)ahavien (13)ahertaa (13)ahneita (10)ahnetta (10)ahtaana (10)ahtaani (10)ahtaava (13)ahtavat (13)ahterin (13)ahvenia (13)ahventa (13)aientaa (7)aihetta (10)ainetta (7)aitalta (8)alathan (11)alavaan (11)alentaa (8)aletaan (8)alittaa (8)altaita (8)alttari (11)aneilta (8)antavaa (10)antavat (10)antavia (10)arathan (13)arvalta (14)arvaten (13)arvelin (14)ateriaa (10)aterian (10)ateriat (10)avainta (10)avarana (13)avartaa (13)avataan (10)avittaa (10)haaleaa (11)haaraan (13)haarala (14)haarana (13)haarani (13)haavana (13)haavein (13)haetaan (10)haettaa (10)hailean (11)haitata (10)halaten (11)halavan (14)haltian (11)haltiat (11)haraten (13)haravan (16)haravat (16)hartaan (13)hartaat (13)hartain (13)hartein (13)hartian (13)hartiat (13)harvaan (16)harveni (16)hataraa (13)hataran (13)hatarat (13)hatarin (13)hattara (13)havaita (13)haverin (16)havinaa (13)hitaana (10)ivataan (10)ivathan (13)laattaa (8)laethan (11)lainaat (8)lainata (8)laitaan (8)laiteta (8)laittaa (8)laivaan (11)laivana (11)lantraa (11)lanttia (8)lataava (11)latinaa (8)lattean (8)lattein (8)lattiaa (8)lattian (8)latvaan (11)latvian (11)latviat (11)lavaani (11)laveata (11)lavetin (11)lavetit (11)lihavaa (14)lihavan (14)lihavat (14)litraan (11)naaraat (10)naittaa (7)navetat (10)navetta (10)nevalta (11)raahata (13)raainta (10)raavaat (13)rahaani (13)rahalta (14)rahatta (13)rahtina (13)rahvaan (16)rahvaat (16)raitaan (10)raitana (10)raivata (13)ratilta (11)rattaan (10)rattain (10)ravalta (14)rintala (11)rintava (13)taataan (7)taatana (7)tahtina (10)taitava (10)taivaan (10)taivaat (10)talvena (11)talvien (11)talvina (11)tarhaan (13)tarinaa (10)tarinat (10)tarvita (13)tataari (10)tavalta (11)tavaraa (13)tavaran (13)tavarat (13)taverna (13)tehtaan (10)tehtain (10)teilata (8)tenavaa (10)tenavia (10)tienata (7)tilahan (11)tilavaa (11)tilavan (11)tilavat (11)vaalean (11)vaaleat (11)vaalein (11)vaaleta (11)vaalien (11)vaalina (11)vaaraan (13)vaarana (13)vaarani (13)vaarina (13)vaatien (10)vaatine (10)vaeltaa (11)vahtien (13)vahtina (13)vaihtaa (13)valaani (11)valahti (14)valetta (11)valinta (11)valitan (11)valitat (11)valiten (11)valtaan (11)valtana (11)valtani (11)valttia (11)vanheta (13)varaani (13)varalta (14)varhain (16)varttia (13)vertaan (13)vertaat (13)vertana (13)vertani (13)viathan (13)vieraan (13)vieraat (13)vihalta (14)vihanta (13)viralta (14)virtaan (13)virtana (13)

6- sanat kirjaimista  (206)

aariaa (9)aarian (9)aariat (9)aateli (7)ahavan (12)ahavat (12)ahavin (12)ahnaat (9)ahtaan (9)ahtaat (9)ahtaen (9)ahtain (9)aitaan (6)alaani (7)alahan (10)alatte (7)alavat (10)alavin (10)alinta (7)altaan (7)altaat (7)altain (7)anaali (7)antava (9)aralia (10)aralta (10)arinat (9)arvaat (12)arvata (12)arveli (13)ateria (9)atrain (9)avaraa (12)avaran (12)avarat (12)avaria (12)avarin (12)avaten (9)etanat (6)haalea (10)haalia (10)haalit (10)haarat (12)haavaa (12)haavan (12)haavat (12)haavin (12)haitan (9)haitat (9)haitta (9)haiven (12)halaan (10)halata (10)haltia (10)halvan (13)halvat (13)halvin (13)harata (12)hartia (12)harvaa (15)harvan (15)harvat (15)hatara (12)havina (12)heilat (10)hertta (12)hinata (9)hintaa (9)hirven (15)hirvet (15)hitaan (9)hitaat (9)hitler (13)ihanaa (9)ihanat (9)iltaan (7)iltana (7)itarat (9)ivalta (10)laahaa (10)laatan (7)laatat (7)laatia (7)laatta (7)laavaa (10)laavan (10)lahnat (10)lahtea (10)laihaa (10)laihan (10)laihat (10)lainaa (7)lainat (7)laitaa (7)laitan (7)laitat (7)laivaa (10)laivan (10)laivat (10)lantaa (7)lantit (7)lantti (7)latina (7)lattea (7)lattia (7)latvaa (10)latvan (10)latvat (10)latvia (10)lavaan (10)lavana (10)lavani (10)laveat (10)lavein (10)lehvin (13)lenita (7)lihaan (10)lihava (13)litraa (10)litran (10)litrat (10)naatti (6)naavaa (9)naivat (9)raahaa (12)raataa (9)rahaan (12)rahana (12)rahani (12)rahtia (12)raivaa (12)rantaa (9)rataan (9)rihlat (13)rintaa (9)taalan (7)taataa (6)taatan (6)tahran (12)tahrat (12)tahtia (9)taitaa (6)taiten (6)taival (10)taltan (7)talvea (10)talven (10)talvet (10)taneli (7)tarhan (12)tarhat (12)tarina (9)tavara (12)tavata (9)teltan (7)tenava (9)tervan (12)tilaan (7)tilaat (7)tilana (7)tilata (7)tilava (10)tilhen (10)tilhet (10)tinata (6)tivata (9)vaalea (10)vaalia (10)vaalin (10)vaalit (10)vaaraa (12)vaaran (12)vaarat (12)vaaria (12)vaarin (12)vaatia (9)vahtia (12)vaieta (9)vainaa (9)valaan (10)valaat (10)valaen (10)valain (10)valana (10)valani (10)valita (10)valtaa (10)valtit (10)valtti (10)vaneri (12)vanhaa (12)vanhat (12)varaan (12)varana (12)varani (12)varata (12)varten (12)vartin (12)vartta (12)vartti (12)vertaa (12)vialta (10)vihaan (12)vihaat (12)vihata (12)vinhaa (12)

5- sanat kirjaimista  (180)

aaria (8)aarin (8)aarne (8)aarni (8)aavan (8)aavat (8)aavin (8)ahava (11)ahven (11)aitaa (5)aitan (5)aitat (5)aitta (5)aivan (8)alaan (6)alain (6)alana (6)alani (6)alati (6)alava (9)alena (6)aleni (6)aleta (6)alina (6)altti (6)aneli (6)anita (5)antaa (5)antia (5)antti (5)arava (11)arina (8)arvaa (11)arvan (11)arvat (11)arvet (11)avaan (8)avaat (8)avain (8)avara (11)avata (8)elina (6)etana (5)haali (9)haara (11)haava (11)haave (11)haavi (11)haeta (8)haita (8)halaa (9)halva (12)hanat (8)haraa (11)harva (14)heila (9)helan (9)helvi (12)henri (11)hevin (11)hieta (8)hinaa (8)hinta (8)hiven (11)ihana (8)iltaa (6)inhat (8)itara (8)ivaat (8)ivana (8)laati (6)laava (9)laein (6)lahna (9)lahti (9)laiha (9)laina (6)laine (6)laita (6)laite (6)laiva (9)lanta (6)latva (9)lavaa (9)lavan (9)lavat (9)lavea (9)lavia (9)lehti (9)letit (6)letti (6)levin (9)liata (6)lihaa (9)lihan (9)lihat (9)litra (9)naali (6)nahat (8)navat (8)nevaa (8)nevat (8)raati (8)rahaa (11)rahan (11)rahat (11)rahti (11)raila (9)raine (8)raita (8)ranta (8)rataa (8)ratin (8)ratti (8)ravan (11)ravat (11)ravia (11)ravit (11)rehti (11)revin (11)rinta (8)ritva (11)rivat (11)taata (5)tahra (11)tahti (8)taian (5)taiat (5)taina (5)taite (5)talia (6)talin (6)talvi (9)tarha (11)tarve (11)tavaa (8)tavan (8)tavat (8)tavia (8)tavin (8)telan (6)terhi (11)terin (8)terva (11)tilaa (6)tilan (6)tilat (6)tinat (5)tivaa (8)vaali (9)vaara (11)vaari (11)vaate (8)vahaa (11)vahan (11)vaihe (11)valaa (9)valan (9)valhe (12)valta (9)vanha (11)varan (11)varat (11)varta (11)velan (9)velat (9)venla (9)veran (11)verin (11)verna (11)verta (11)viena (8)vihan (11)vihat (11)vihta (11)vinha (11)viran (11)virat (11)virhe (14)virta (11)

4- sanat kirjaimista  (102)

aari (7)aate (4)aava (7)aave (7)ahaa (7)ahne (7)ahti (7)aihe (7)aila (5)aina (4)aine (4)aira (7)aita (4)alaa (5)alan (5)alat (5)alea (5)alen (5)alin (5)alta (5)anti (4)aran (7)arat (7)arin (7)arvi (10)atte (4)avaa (7)ehta (7)eila (5)eira (7)elin (5)elvi (8)erin (7)haan (7)haat (7)haen (7)hain (7)hait (7)hali (8)hana (7)hara (10)hari (10)harv (13)hela (8)heli (8)heta (7)heti (7)hevi (10)hien (7)hila (8)ihan (7)ihra (10)ilta (5)iran (7)ivaa (7)ivan (7)ivat (7)laen (5)laet (5)lain (5)lait (5)lari (8)lava (8)lavi (8)lein (5)lian (5)liha (8)nata (4)neli (5)neva (7)niva (7)raha (10)rata (7)ravi (10)rein (7)tahi (7)tavi (7)tein (4)teit (4)thai (7)tien (4)tiet (4)tila (5)tina (4)vaan (7)vain (7)vala (8)vale (8)vana (7)vanh (10)vara (10)vati (7)vein (7)veli (8)veri (10)veti (7)vian (7)viat (7)vien (7)viet (7)viha (10)vire (10)

3- sanat kirjaimista  (33)

aie (3)ale (4)ali (4)alt (4)ane (3)ani (3)ari (6)art (6)eli (4)eri (6)hae (6)hai (6)hei (6)ien (3)iva (6)lea (4)lei (4)lie (4)nai (3)rae (6)rea (6)rva (9)taa (3)tae (3)tai (3)tea (3)tie (3)tri (6)vai (6)van (6)vei (6)vie (6)vrt (9)

2- sanat kirjaimista  (9)

ah (5)ei (2)en (2)et (2)ev (5)he (5)ne (2)te (2)tv (5)